Katja Silvennoinen

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 717 9753
S-posti: katja.silvennoinen@kommunikate.fi
Vastaanotto: Länsikatu 15, rak. 4B, 80110 JOENSUU

Tutkinnot:

 • FM, Logopedian koulutusohjelma, Oulun yliopisto, 2007

Asiakasryhmät:

 • Lapset, nuoret ja aikuiset

Toiminta-alueet & palvelut (suomen kieli):

 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
 • Siun sote
  • Puheterapeuttinen tutkimus
  • Yksilöllinen puheterapia
  • Lähi-ihmisten ohjaus
  • Konsultaatio
  • Luennointi
 • Itsemaksavat asiakkaat
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan
 • Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla tulevat asiakkaat Joensuusta ja lähikunnista
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan

 

Palvelut voidaan toteuttaa vastaanotolla, etäyhteydellä tai asiakkaan omassa ympäristössä, esim. päiväkodissa tai koulussa.

Opiskelin puheterapeutiksi Oulun yliopistossa, josta valmistuin vuonna 2007. Suoritin opintojen loppuharjoittelun kotikaupungissani Joensuussa, jonne työllistyin heti valmistuttuani. Aloitin työt Joensuun terveyskeskuksessa kesällä 2007 ja työskentelin terveyskeskuspuheterapeuttina syksyyn 2014. Kuntatyön ohella aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana tammikuussa 2011 ja siirryin kokopäiväiseksi yksityiseksi ammatinharjoittajaksi syksyllä 2014. Työkokemusta olen saanut monipuolisesti niin lapsi- kuin aikuisasiakkaiden puheterapeuttisesta arvioinnista sekä kuntouttamisesta ja tälläkin hetkellä asiakaskuntani koostuu kaikenikäisistä kuntoutujista. Eniten kokemusta minulla on asiakkaista, joilla on kielellinen eritysvaikeus, aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman seurauksena tullut afasia, autismikirjon häiriö tai kehitysvamma. Ammattitaitoa ja osaamista ylläpidän osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Käytän työssäni aktiivisesti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC).