TEIJA LEMINEN

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 552 0125
S-posti: teija.leminen@kommunikate.fi
Vastaanotto: Länsikatu 15, rak. 4B, 80110 JOENSUU

Tutkinto ja lisäkoulutuksia

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 2007
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) –kurssi, 2009
 • F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) –kurssi, 2010

Asiakasryhmät:

 • Lapset, nuoret ja aikuiset

Toiminta-alueet & palvelut (suomen kieli):

 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
 • Siun sote
  • Puheterapeuttinen tutkimus
  • Yksilöllinen puheterapia
  • Lähi-ihmisten ohjaus
  • Konsultaatio
  • Luennointi
 • Itsemaksavat asiakkaat
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan
 • Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla tulevat asiakkaat Joensuusta ja lähikunnista
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan

 

Palvelut voidaan toteuttaa vastaanotolla, etäyhteydellä tai asiakkaan omassa ympäristössä, esim. päiväkodissa tai koulussa.

Valmistuin vuonna 2007 puheterapeutiksi Oulun yliopistosta. Loppuharjoitteluni suoritin Pohjois-Karjalan keskussairaalan neurologian klinikassa, jonne työllistyin heti valmistuttuani. Vuosina 2007-2016 vastasin Pohjois-Karjalan keskussairaalan aikuisneurologisten asiakkaiden puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta osana moniammatillista työryhmää. Lisäksi vuoden 2011 alusta aloitin sivutoimisena ammatinharjoittajana. Syksyllä 2016 siirryin päätoimisesti yksityiseksi ammatinharjoittajaksi. Asiakaskuntani koostuu monipuolisesti sekä lapsi- että aikuisasiakkaista.

Ylläpidän ja kehitän ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Tällä hetkellä laajimmat täydennyskoulutuskokonaisuudet liittyvät nielemishäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Työssäni käytän monipuolisesti puhetta tukevia sekä korvaavia (AAC) kommunikointikeinoja.