TEIJA LEMINEN

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 552 0125
S-posti: teija.leminen@kommunikate.fi
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinto ja lisäkoulutuksia

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 2007
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) –kurssi, 2009
 • F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) –kurssi, 2010

Asiakasryhmät:

 • Lapset, nuoret ja aikuiset

Toiminta-alueet & palvelut (suomen kieli):

 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
  • Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka sisältö löytyy Kelan terapian palvelukuvauksesta (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, voimassa 1.1.2019 alkaen). https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuv... Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot / Toimistot ja muut palvelupisteet
 • Siun sote
  • Puheterapeuttinen tutkimus
  • Yksilöllinen puheterapia
  • Lähi-ihmisten ohjaus
  • Konsultaatio
  • Luennointi
 • Itsemaksavat asiakkaat
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan
 • Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla tulevat asiakkaat Joensuusta ja lähikunnista
  • Em. palvelut sopimuksen mukaan

 

Palvelut voidaan toteuttaa vastaanotolla tai asiakkaan omassa ympäristössä, esim. päiväkodissa tai koulussa.

Olen aktiivinen puheterapeutti ja kahden tyttären äiti. Valmistuin vuonna 2007 puheterapeutiksi Oulun yliopistosta. Loppuharjoitteluni suoritin Pohjois-Karjalan keskussairaalan neurologian klinikassa, jonne työllistyin heti valmistuttuani. Vuosina 2007-2016 vastasin Pohjois-Karjalan keskussairaalan aikuisneurologisten asiakkaiden puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta osana moniammatillista työryhmää. Lisäksi vuoden 2011 alusta kehitin osaamistani ja ammattitaitoani laajentamalla työkenttääni myös yksityissektorille, jossa asiakaskuntani koostuu sekä lapsi- että aikuisasiakkaista. Syksyllä 2016 siirryin päätoimisesti yksityiseksi ammatinharjoittajaksi.

Ylläpidän ja kehitän aktiivisesti ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Tällä hetkellä laajimmat täydennyskoulutuskokonaisuudet liittyvät nielemishäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Työssäni käytän monipuolisesti puhetta tukevia sekä korvaavia (AAC) kommunikointikeinoja.