Asiakastyytyväisyyskysely

Työni kehittämiseksi toivoisin teidän antavan palautetta saamastanne puheterapiapalvelusta. Arvioikaa asteikolla 1–5, kuinka palvelut ovat toteutuneet. Arviointiasteikko on:

1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen, eos = en osaa sanoa/ei ole kokemusta

Huom. jos valitsit muut, täytä myös tämä kenttä.
Lopuksi voitte kirjoittaa kommentteja, toiveita ja/tai parannusehdotuksia. Erityisesti, jos olette olleet tyytymätön johonkin, toivoisin teidän kertovan siitä tarkemmin, koska kaikki palaute on tärkeää palvelujeni kehittämisen kannalta.

Osoite

Länsikatu 15, rak. 4B
80110 Joensuu

Puheterapeutit

Palaute

Kuulisimme mielellämme mitä olet mieltä työstämme. Voit lähettää palautetta tällä asiakastyyväisyyslomakkeella.

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelut meille tuottaa Siun soten potilasasiamies Hanna Mäkijärvi,
sähköposti: hanna.makijarvi(at)siunsote.fi
puhelin: 013 330 8265