Asiakastyytyväisyyskysely

Työni kehittämiseksi toivoisin teidän antavan palautetta saamastanne puheterapiapalvelusta. Arvioikaa asteikolla 1–5, kuinka palvelut ovat toteutuneet. Arviointiasteikko on:

1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen, eos = en osaa sanoa/ei ole kokemusta

Huom. jos valitsit muut, täytä myös tämä kenttä.
Lopuksi voitte kirjoittaa kommentteja, toiveita ja/tai parannusehdotuksia. Erityisesti, jos olette olleet tyytymätön johonkin, toivoisin teidän kertovan siitä tarkemmin, koska kaikki palaute on tärkeää palvelujeni kehittämisen kannalta.

Osoite

Torikatu 9 A, 2. krs
80100 Joensuu

Puheterapeutit

Palaute

Kuulisimme mielellämme mitä olet mieltä työstämme. Voit lähettää palautetta tällä asiakastyyväisyyslomakkeella.

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelut meille tuottaa Siun soten potilasasiamies.

Yhteyshenkilö: Lea Kilpeläinen
Sähköposti: lea.kilpelainen@siunsote.fi
Puh: 013 330 8261